Suomeksi / På finska På svenska / ruotsiksi

Veera "Veera"


1 v.
narttu, ER47890/05 , s. 29.4.2005
Isä: Zero ER16567/03
Emä: Bravon Inka ER18798/02
Kasv. Esko Koskela, Tornio
Om. Esko Koskela, Tornio
1 v.
1 v.
1 v.
 
1 v.